Advocaat

U bent advocaat?

De fiscaal-juristen van Juist! Meesterfiscalisten kunnen u ondersteunen bij de fiscale aspecten van pensioen en lijfrente voor DGA’s, zoals bijvoorbeeld bij echtscheiding of waardering van het pensioen bij de vaststelling van de waarde van een onderneming.

Beoordeling en rapportage

Onze fiscalisten beoordelen en rapporteren de fiscale en juridische aspecten van de door u aangeleverde dossiers. Helder en duidelijk!

Echtscheiding

Een echtscheiding heeft consequenties voor het opgebouwde pensioen. Met welke gevolgen krijgt uw cliënt te maken? Welke keuzes heeft uw cliënt? De professionals van Juist! Meesterfiscalisten voeren de relevante berekeningen voor u uit, brengen de gevolgen en de mogelijkheden in kaart en adviseren over de pensioenafwikkeling en vastlegging in het echtscheidingsconvenant.

Ondernemingswaardering

Bij de waardering van een onderneming kan Juist! Meesterfiscalisten u helpen met de berekening van de waardering van pensioen of lijfrente.