Tarieven

Bij Juist! Meesterfiscalisten werken we snel en efficiënt. U kunt rekenen op reële tarieven voor professionele dienstverlening. De tarieven gelden sinds 1 januari 2015 en zijn exclusief 21,0% BTW. Neem voor onderstaande diensten contact met ons op.

Werkzaamheden pensioen

Product Beschrijving Tarief
Pensioen Opbouw Bij deze berekening wordt de hoogte van de dotatie aan de pensioenreserve vastgesteld. 130,00 euro*
Pensioen Premievrij Bij een premievrije pensioenaanspraak moet ook jaarlijks een actuariele herwaardering van de voorziening worden berekend. 130,00 euro*
Pensioen Ingegaan Bij deze berekening wordt de actuariele waarde van de verplichting bij een ingegane pensioenaanspraak vastgesteld. 130,00 euro*
Pensioen-overeenkomst De basis voor de toezegging vormt de overeenkomst waarin de pensioenregeling wordt vastgelegd. Bijbehorende notulen AVA worden hierbij meegeleverd. De overeenkomst wordt op maat opgesteld op basis van eigen door de Belastingdienst goedgekeurde regelingen. 200,00 euro

Werkzaamheden stamrecht/lijfrente/gouden handdruk

Product Beschrijving Tarief
Lijfrente Ingegaan Bij deze berekening wordt de actuariele waarde van de verplichting van een ingegane stamrecht vastgesteld. 130,00 euro*
Stamrecht-overeenkomst In de stamrechtovereenkomst worden het type stamrecht alsmede de rechten en plichten vastgelegd. 200,00 euro

Overige berekeningen

Product Beschrijving Tarief
Echtscheiding Verdeling van de pensioenaanspraken waarbij het resultaat wordt weergegeven inclusief reeds opgebouwde rechten, conversiewaarde, het voorwaardelijk OP en bijzonder NP. 130,00 euro
Flexibilisering Bij deze berekening wordt vastgesteld wat de gevolgen zijn van het vervroegen, uitstellen, uitruilen of variabiliseren (100:75) van pensioen. 130,00 euro

*de weergegeven tarieven gelden voor de berekening van de fiscale voorziening. Ingeval u daarnaast ook de commerciële berekening wenst te ontvangen, geldt een toeslag van € 25 per berekening.