fiscale pensioenplanning

Voorkom hoge aanslagen inkomstenbelasting bij pensionering!

Met pensioen? Gefeliciteerd, maar pas op voor fiscale verrassingen!

Als je de AOW-leeftijd bereikt hebt, heb je recht op een AOW-uitkering. Daarnaast ontvang je misschien één of meerdere pensioenen van je ex-werkgevers en/of lijfrente-uitkeringen. Als je stopt met werken, verandert je inkomstenbelasting in box 1. In de praktijk gaat het vaak mis. Hieronder leg ik uit hoe dat zit èn hoe je fiscale verrassingen kunt voorkomen.

Goed nieuws: je belasting gaat omlaag!

Vanaf je AOW leeftijd hoef je geen AOW-premie meer af te dragen. Deze premie wordt dan niet meer ingehouden op je uitkeringen, zodat je netto meer overhoudt. Bij een inkomen tot (afgerond) € 36.000 wordt grofweg 18% minder ingehouden. Dat scheelt dus al snel € 6.500 per jaar! Meer hierover lees je in dit blog dat ik eerder schreef.

Waar gaat het dan toch mis?

Je pensioen, AOW en lijfrente-uitkeringen behoort tot je belastbaar inkomen in box 1. Over dit inkomen betaal je belasting via een oplopend schijventarief. Als je inkomen hoger wordt, ga je in verhouding meer inkomstenbelasting betalen.

Heb je meerdere uitkeringen, dan zal iedere uitkerende partij hierop loonheffingen (belasting) inhouden alsof dit je enige uitkering is. Het gevolg daarvan is dat er voor al die uitkeringen vanuit wordt gegaan dat die in het laagste inkomstenbelasting-tarief zullen vallen bij je. In werkelijkheid (en bij de aangifte inkomstenbelasting komt die werkelijkheid aan het licht) wordt je inkomstenbelasting berekend over de optelsom van al je uitkeringen. En dan blijkt in de praktijk vaak dat je met een deel van je inkomen in een hoge(re) tariefschijf valt. De werkelijk af te dragen belasting is dan (fors) hoger dan wat er is ingehouden, met als gevolg een (flinke) belastingaanslag waarop je moet bijbetalen.

Tip 1

Bestaat jouw pensioeninkomen uit meerdere uitkeringen? Dan kun je er van uitgaan dat dit probleem ook bij jou optreedt. Die belasting zul je hoe dan ook toch moeten betalen. Dit kun je doen door:

Tip 2

Bij de start van je pensioen-, AOW- en lijfrente-uitkeringen wordt je gevraagd of er loonheffingskorting toegepast moet worden op de uitkeringen. Dit moet je per pensioen of uitkering aangeven. Omdat je maar recht hebt op één keer deze loonheffingskorting, is het belangrijk dit ook maar bij één uitkerende partij toe te laten passen en bij de rest niet. Toepassing van de loonheffingskorting leidt tot een lagere inhouding (en dus een hogere netto uitkering), maar dit komt onverbiddelijk aan het licht bij je aangifte inkomstenbelasting. Bovenop het probleem van de te lage inhouding op basis van de lage belastingschijf (zie Tip 1), kun je dan ook nog eens de ten onrechte genoten heffingskorting terug gaan betalen.

Let op: dit kan al snel in de duizenden euro’s lopen!

Persoonlijke fiscale routeplanning!

Met onze Fiscale Routeplanner kijken we vooruit om fiscale verrassingen te voorkomen en helpen we je om je belastingzaken zo goed mogelijk te regelen. We kiezen een fiscale route past bij jouw wensen en waarbij je optimaal gebruik maakt van je fiscale mogelijkheden. Binnenkort met pensioen? Met een persoonlijke fiscale routeplanning profiteer je maximaal van gunstige fiscale mogelijkheden. Meer weten? Neem dan contact met mij op!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01