fiscale pensioenplanning

Banksparen? Interessant voor jou als dga!

Banksparen biedt dga’s interessante mogelijkheden voor pensioenopbouw

Opbouw van pensioen in je eigen bv is al jaren niet meer mogelijk. Als dga kun je er wél voor kiezen om via banksparen fiscaalvriendelijk te sparen voor je pensioen. Banksparen is bijvoorbeeld een beter alternatief dan een lijfrenteverzekering. Hieronder leg ik je uit waarom en hoe dat werkt. Dan lees je meteen waarom we fan zijn van banksparen!

Pensioentekort

Om in aanmerking te komen voor een belastingaftrek moet je een pensioentekort hebben. Dat kan het tekort van het voorgaande jaar zijn (de jaarruimte) of de tekorten van de zeven voorgaande jaren (de reserveringsruimte).

De inleg van je bankspaarrekening kun je nú aftrekken

Banksparen is niets anders dan het wegzetten van geld voor je pensioen op een geblokkeerde rekening. Als je een pensioentekort hebt mag je de inleg aftrekken van je inkomen (dus dat betekent: belastingvoordeel!). Aan de andere kant zijn uitkeringen straks wel belast in box 1. De inleg op je bankspaarrekening is aftrekbaar en levert dus belastingvoordeel op. Dat wordt berekend op je huidige inkomstenbelastingtarief.

Dus profiteer van een lager tarief!

Vanwege het vaak lagere inkomen na je pensioen kunnen de uitkeringen van banksparen worden afgerekend tegen het lage AOW+ inkomstenbelastingtarief van 19,17% (2022). Dus dat kan een behoorlijk verschil maken!

TIP 1:

Om gebruik te maken van dit lage tarief is het belangrijk je pensioeninkomen goed te plannen en te spreiden om te voorkomen dat tegen hogere inkomstenbelastingtarieven wordt afgerekend! Met een fiscaal routeplan plannen we je inkomen optimaal zodat je altijd gebruik maakt van de gunstigste inkomstenbelastingtarieven.

REKENVOORBEELD

Stel: je stort € 8.000 op je bankspaarrekening en er is een pensioentekort. Bij een jaarinkomen van € 50.000 wordt het belastbaar inkomen verlaagd naar € 42.000. De aftrekpost levert een belastingvoordeel op van 37,07%, dus €2.965. Dat belastingvoordeel ontvang je terug via de belastingaangifte inkomstenbelasting. Opnames van de bankspaarrekening zijn belast tegen het lage tarief van 19,17%. Dezelfde € 8.000 kost je dan € 1.533. Per saldo levert de inleg dan een belastingvoordeel (fiscaal rendement!) op van maar liefst € 1.433.

Bespaar op belastingheffing in box 3

Een bijkomend voordeel is dat de inleg het vermogen in box 3 vermindert, zodat je ook nog eens box 3 belasting kunt besparen. Het saldo van je bankspaartegoed telt bovendien niet mee voor je vermogen in box 3.

Banksparen beter alternatief dan een lijfrenteverzekering

Banksparen heeft als belangrijk voordeel dat het bankspaartegoed bij overlijden gewoon toekomt aan je erfgenamen. Het geld dat je in een lijfrenteverzekering hebt gestort, vervalt in dat geval namelijk gewoon (tenzij je aanvullend bent verzekert). Dat is dus een belangrijk voordeel van banksparen!

Opnemen over een periode van minimaal vijf jaar

Hou er wel rekening mee dat je geld vaststaat tot je met pensioen gaat. Op dat moment kun je het bedrag gaan opnemen waarbij je er rekening mee moet houden dat het opnemen van het saldo in minimaal 5 jaar moet plaatsvinden. Ineens is fiscaal niet toegestaan.

TIP 2:

Banksparen heeft lagere kosten en is transparanter dan lijfrenteverzekeringen. Bovendien kunnen je erfgenamen, in tegenstelling tot een lijfrenteverzekering, aanspraak maken op het openstaande saldo op je bankspaartegoed en gaat het niet verloren. Met mijn fiscale routeplan zorg je ervoor dat je optimaal profiteert van én de belastingteruggave én het laagste belastingtarief wanneer je met pensioen gaat.

Fiscale Routeplanner

Heb je een pensioentekort? Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om je pensioen via banksparen op te bouwen? Maak dan een afspraak met mij voor een persoonlijke fiscale routeplanning.

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01