Neutraliseer hoger DGA loon door inleg in banksparen!

DGA loon: gebruik de verruimde inleg in banksparen om je hogere gebruikelijk loon te compenseren

Tot en met 2022 mocht het gebruikelijk loon (kort gezegd) 25% afwijken van wat gebruikelijk is tussen onafhankelijke partijen. Die ‘doelmatigheidsmarge’ is per 1 januari 2023 afgeschaft en veel DGA’s hebben hun salaris verhoogd om discussie met de Belastingdienst over het gebruikelijk loon te vermijden. Door je loonsverhoging door te stoten als inleg in banksparen kun je voordelig geld uit je B.V. halen.

Hoe werkt dat?

De inleg in banksparen is tot op zekere hoogte aftrekbaar van je DGA loon in je aangifte inkomstenbelasting. Door een deel van je DGA loon af te storten naar banksparen, kom je per saldo weer uit op hetzelfde fiscale inkomen. Als je je gespaarde banksaldo op gaat nemen ben je over deze opnames inkomstenbelasting verschuldigd. Door dat goed te plannen, zul je hier in veel gevallen de belastingheffing kunnen beperken tot minder dan 20%. Eindresultaat is dat die in de B.V. verdiende euro kan worden besteed met een belastingdruk die aanmerkelijk lager is dan bij salaris of uitkeren als dividend!

Belangrijke wijziging in 2023

Het systeem voor lijfrente en banksparen wordt gewijzigd door de invoering van de nieuwe Pensioenwet. De gestelde grenzen voor de maximale inleg in banksparen zijn fors verruimd, waarbij er afhankelijk van het inkomen, maar liefst maximaal € 68.000 kan worden ingelegd. Een uitgelezen kans om serieus fiscaal voordeel te behalen èn in te lopen op een pensioentekort!

Fiscale Routeplanner

Zoveel mogelijk belastingvoordeel realiseren? Fiscale ‘verrassingen’ voorkomen

Goede fiscale planning is complex. De wet- en regelgeving ook. Inkomen en vermogen spelen op verschillende manieren een rol in de belastingheffing. Met de Fiscale Routeplanner van Juist! Meesterfiscalisten krijg je een uitgekiende (meerjarige) inkomens- en vermogensplanning waarbij je tarief-verschillen, vrijstellingen,  fiscale faciliteiten en besparingsmogelijkheden optimaal benut. Èn dus maximaal belasting bespaart!

  • Optimalisering van je inkomen en pensioen
  • Fiscaal vermogensbeheer (privé & zakelijk)
  • Bedrijfsoverdracht
  • Fiscaal slimme bedrijfsstructuur
  • Belasting besparen met je bv of onderneming
  • Structurering van je vastgoed
  • Fiscaal gunstig schenken & erven

De Fiscale Routeplanner is er zowel voor particulieren, als voor ondernemers.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01