box 3

Voorkom onnodige belastingheffing in box 3!

Box 3 per 1 januari 2023: voorkom forse inkomstenbelasting over je vermogen!

Het kabinet kiest in de Overbruggingswet box 3 voor de periode 2023-2025 voor de spaarvariant als rekentechniek om de box 3-heffing te bepalen. Afhankelijk van de samenstelling van je vermogen in deze box, kan dit tot aanzienlijk meer inkomstenbelasting leiden dan je gewend bent. Het is verstandig om tijdig je box 3 positie te beoordelen en zo nodig maatregelen te nemen om onnodige belastingheffing te voorkomen. Haast is wel geboden: de eerste peildatum waarop de nieuwe regels van toepassing zijn is 1 januari 2023!

Vermogenscategorieën

Vanaf 1 januari gelden namelijk drie vermogenscategorieën waarin je je vermogen moet onderverdelen. Met name de categorie “overige bezittingen” baart zorgen. Hierin vallen o.a. aandelen, obligaties, opties, beleggingsvastgoed, een tweede woning, vorderingen, cryptovaluta, vorderingen uit hoofde van papieren schenkingen of verdelingen van erfenissen. Over deze bestanddelen word je voor een verondersteld rendement van maar liefst 6,17% in de heffing betrokken.

Hoe om te gaan met de nieuwe regels?

Afhankelijk van de samenstelling en hoogte van het vermogen in box 3 zijn er verschillende methodes om je box 3 heffing te beperken door de heffingsgrondslag uit te hollen. Het meest lucratief is om de rendementsgrondslag zelfs onder het heffingsvrij vermogen te krijgen. Dan is er in het geheel géén box 3-heffing verschuldigd, hoe hoog het (forfaitaire) inkomen in de categorie overige bezittingen ook is.

Te denken is aan:

Er zijn meerdere mogelijkheden denkbaar afhankelijk van de samenstelling van je vermogen. Een standaard antwoord om te besparen op je box 3-belasting is dan ook niet te geven. Wèl is het belangrijk dit vóór 1 januari 2023 in beeld te hebben en je maatregelen te hebben getroffen. De peildatum van 1 januari 2023 is onverbiddelijk!

Wil je hier meer van weten èn wil je advies over wat je nog kunt ondernemen, neem dan contact met ons op.

Fiscale Routeplanner

Zoveel mogelijk belastingvoordeel realiseren? Fiscale ‘verrassingen’ voorkomen

Goede fiscale planning is complex. De wet- en regelgeving ook. Inkomen en vermogen spelen op verschillende manieren een rol in de belastingheffing. Met de Fiscale Routeplanner van Juist! Meesterfiscalisten krijg je een uitgekiende (meerjarige) inkomens- en vermogensplanning waarbij je tarief-verschillen, vrijstellingen,  fiscale faciliteiten en besparingsmogelijkheden optimaal benut. Èn dus maximaal belasting bespaart!

  • Optimalisering van je inkomen en pensioen
  • Fiscaal vermogensbeheer (privé & zakelijk)
  • Bedrijfsoverdracht
  • Fiscaal slimme bedrijfsstructuur
  • Belasting besparen met je bv of onderneming
  • Structurering van je vastgoed
  • Fiscaal gunstig schenken & erven

De Fiscale Routeplanner is er zowel voor particulieren, als voor ondernemers.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01