Jubelton? Alleen nog dit jaar!

Belastingvrije schenking: benut nog dit jaar de jubelton!

Wil je – op deze overspannen en ontoegankelijke woningmarkt –  je kinderen een schenking doen als hulp voor een start op de woningmarkt? 2022 is het laatste jaar dat je gebruik kunt maken van de jubelton: de woningschenkvrijstelling van € 106.671,-.  

Schenk de belastingvrije jubelton nog dít jaar!

Overweeg je een grote schenking aan je kinderen om ze te helpen op de woningmarkt? En zijn je kinderen nog geen 40 jaar? Maak dan dit jaar nog gebruik van deze vrijstelling. Er is wel een voorwaarde: De schenking moet wel gebruikt worden voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning òf worden gebruikt voor de aflossing van een hypotheek.

TIP 1:

Heeft jouw kind nog geen eigen woning? Dan kun je toch al gebruik maken van de vrijstelling als je schenkt in 2022. Voorwaarde is dan dat je kinderen uiterlijk in 2024 de schenking hebben gebruikt voor de aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek.

TIP 2:

Een deel van de schenking (€ 27.231) mag ook aan iets anders worden besteed dan de eigen woning!

VOORBEELD

Een schenking van € 100.000 onder de woning schenkvrijstelling is onbelast en levert het kind dus € 100.000 netto op. Wil je na 1 januari 2023 hetzelfde bedrag schenken dan is de vrijstelling slechts € 27.231. Over het verschil is 10% schenkbelasting verschuldigd. Diezelfde schenking kost dan € 7.277 schenkbelasting

Fiscale Routeplanner

Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om je kinderen fiscaal zo gunstige mogelijk te schenken? En wil je ook je erfzaken fiscaal optimaal regelen of je vermogensontwikkeling zo gunstig mogelijk plannen? Maak dan een afspraak met mij voor een persoonlijke fiscale routeplanning!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01