laag tarief vennootschapsbelasting

Pas je structuur aan en profiteer 2 x van het lage vpb tarief

Profiteer twee keer van een laag tarief vennootschapsbelasting en bespaar tot € 42.000.

In 2022 kent de vennootschapsbelasting een hoog en een laag tarief vennootschapsbelasting. Voor de eerste € 395.000 aan winst geldt een tarief van 15%, terwijl voor winsten boven die drempel een tarief van 25,8% geldt. Bij hoge winsten is het slim twee keer het tarief van de eerste schijf te benutten. Dat levert een voordeel op van maar liefst € 42.000.

Splits je activiteiten

Door activiteiten onder te brengen in een nieuwe bv of een al bestaande bv (zonder winst), splits je de winst effectief en kun je in deze bv profiteren van het lage tarief. Een logische splitsing van activiteiten is lang niet in alle gevallen aan de orde. Daarnaast levert deze manier administratief nogal wat rompslomp op zodat je goed moet afwegen of dit opweegt tegen het voordeel.

Verbreek je bestaande fiscale eenheid

Heb je voor je bv’s een fiscale eenheid dan is er een makkelijkere manier om twee keer te profiteren van het lage tarief. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat als je nu een fiscale eenheid hebt die bestaat uit een holding bv en een werk bv, alle inkomsten worden belast bij de holding bv, ook al is de winst afkomstig uit de werk bv. Als je de fiscale eenheid verbreekt, wordt de winst van de werk bv vanaf dat moment weer bij deze bv zelf belast. Voor die winst begint dus een nieuwe eerste schijf vennootschapsbelasting waarop een laag tarief vennootschapsbelasting van toepassing is. Zo komen in het jaar 2022 zowel de holding bv  (gedurende het eerste deel van het jaar) als de werk bv (in de tweede helft van het jaar) in aanmerking om gebruik te maken van het lage tarief en profiteer je dus twee keer! Door de winstcijfers goed in de gaten te houden profiteer je optimaal. Zodra de eerste tariefschijf van € 395.000 is volgemaakt, is het tijd om actie te ondernemen!

Let op!

In sommige gevallen leidt een verbreking van de fiscale eenheid tot sancties door transacties die binnen de fiscale eenheid hebben plaatsgevonden. Laat dit voor de verbreking van de fiscale eenheid altijd toetsen!

Nog geen fiscale eenheid maar wel besparen?

Ga je gang en maak er een! Door de aandelen in de werk bv onder te brengen in een nieuwe, op te richten holding bv, kun je een fiscale eenheid aanvragen. Vanaf dat moment kan de winst van de werk bv ook opnieuw ondergebracht worden in de lage vpb tariefschijf. Dat doe je door het indienen van een verzoek aan de Belastingdienst om de holding bv en de werk bv vanaf de datum van oprichting van de holding BV als één fiscale eenheid te behandelen. Zo kunnen in het jaar 2022 zowel de werk-BV in het eerste deel van het jaar als de holding BV in de tweede helft van het jaar profiteren van het lage tarief.

Tip

Het is mogelijk om binnen één jaar meer dan eens gebruik te maken van een laag tarief vennootschapsbelasting (van toepassing op winsten tot € 395.000) door een fiscale eenheid aan te gaan of juist te verbreken.

Meer weten?

In een goed gesprek met koffie bij ons op kantoor horen we graag wat jouw wensen en doelen zijn. We gaan graag de uitdaging aan om te kijken hoeveel fiscaal rendement we voor jou kunnen behalen. Zetten we gelijk de gunstigste Fiscale Routeplanning voor je uit. Nieuwsgierig geworden naar onze werkwijze? Neem gerust contact op.

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01