Afkoop pensioen eigen beheer? Middeling!

Pensioen eigen beheer afgekocht? Middeling niet vergeten!!

Uiterlijk in 2019 heeft iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) met een pensioen in eigen beheer een keuze moeten maken wat er met dit pensioen moest gebeuren. Dga’s die het pensioen hebben afgekocht (met korting) hebben hierover loonbelasting afgedragen omdat de afkoopwaarde tot het inkomen behoort. Omdat het vaak om hoge bedragen gaat waarbij belasting wordt geheven in de hoogste tariefschijf, kun je met middeling misschien een aanzienlijk bedrag terugvragen aan de Belastingdienst.

Afkoop pensioen in eigen beheer en middeling

Voor bestaande pensioenaanspraken aanspraken kon je als dga de volgende keuzes maken voor je opgebouwde pensioen:

In het laatste geval wordt de afkoopwaarde als loon gezien waarover je inkomstenbelasting hebt betaald. Wel kon je hierop een korting toepassen.

Doordat de afkoop bij het inkomen moet worden geteld, heb je misschien over dat jaar een extreem hoog inkomen. In dat geval kan middeling uitkomst bieden om een deel van de afgedragen belasting terug te vragen en dat kan tot aanzienlijke voordelen leiden. Zie hieronder voor een (eenvoudig) voorbeeld:

Jaar 2017Jaar 2018Jaar 2019Totaal
Inkomen box 1€ 500.000€ 20.000€ 20.000 
Belasting box 1€ 250.000€ 7.500€ 7.500€ 265.000
     
Gemiddeld inkomen box 1€ 180.000€ 180.000€ 180.000 
Herrekende belasting box 1€ 85.000€ 85.000€ 85.000€ 254.000
Af: drempel   € 545
Terug te vragen    € 10.455

Wat moet je doen?

Heb je je pensioen in eigen beheer afgekocht? Ga dan na of middeling voor jou voordelig kan zijn. Let er hierbij wel op dat je de juiste middelingsperiode wordt gekozen.

Fiscale Routeplanner

Heb je wisselende inkomsten? Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om belasting te besparen met middeling? Maak dan een afspraak met mij voor een persoonlijke fiscale routeplanning.

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01