fiscale vermogensplanning onroerende zaken

Woning goedkoop schenken aan kinderen!

Woning schenken aan kinderen? Ga uit van de gunstige WOZ waarde!

In deze overspannen woningmarkt ligt de werkelijke waarde van je woning vaak (fors) hoger dan de WOZ waarde. Overweeg je de woning te schenken aan bijvoorbeeld je kinderen, dan is de vraag over welke waarde schenkbelasting is verschuldigd: de werkelijke waarde of de lagere WOZ waarde?

Woning schenken

Als je de woning schenkt is die discussie onlangs beslecht: voor de schenkbelasting geldt dan de WOZ-waarde. Ligt de werkelijke waarde van de woning hoger dan de WOZ waarde? Dan schenk je per saldo dit verschil onbelast.

Let op:

Let erop dat voor de overdrachtsbelasting wel uitgegaan moet worden van de werkelijke waarde van de woning. Die overdrachtsbelasting komt in mindering op de schenkbelasting, voor zover er wordt geheven over dezelfde waarde en voor zover er geen vrijstelling geldt voor de schenkbelasting. Schenken van de woning blijft dus fiscaal gunstig!

Wanneer toepassen?

Schenken van de woning kan een mooie manier zijn om vermogen gunstig over te dragen. Wil je blijven wonen in de woning, dan is deze route minder interessant. In de Successiewet zijn bepalingen opgenomen die het voordeel teniet doen op het moment dat je de woning zelf blijft bewonen. Schenken is daarmee vooral aantrekkelijk als de woning echt als eigen woning door de kinderen bewoond zal gaan worden.

Gebruik de woningschenkvrijstelling

Profiteer optimaal door gebruik te maken van de jubelton (woningschenkvrijstelling) zodat je van de woz waarde een bedrag van € 106.671 vrijgesteld kunt schenken! Let op: deze regeling vervalt eind van het jaar.

Fiscale Routeplanner

Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om je kinderen fiscaal zo gunstige mogelijk te schenken? En wil je ook je erfzaken fiscaal optimaal regelen of je vermogensontwikkeling zo gunstig mogelijk plannen? Of weten wat schenken voor impact heeft op je eigen vermogen en inkomen? Maak dan een afspraak met mij voor een persoonlijke fiscale routeplanning!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01