fiscale routeplanner

Vier belangrijke belastingwijzigingen voor de DGA die actie vereisen!

Belastingplan 2023: de vier belangrijkste veranderingen voor de DGA!

Vanaf 2023 krijgt de DGA te maken met een aantal belastingveranderingen (belastingplan 2023). Deze aanpassingen zijn onder andere bedoeld om de belastingkloof tussen DGA’s enerzijds en ondernemers en werknemers in loondienst aan de andere kant te verkleinen. Bedrijven en DGA’s zullen vanaf 2023 door deze maatregelen meer belasting moeten betalen over hun inkomsten. Daarnaast wordt de belastingheffing op dividend en verkoopwinst van aandelen van je eigen bv (box 2) aangepast met twee belastingschijven. Welke invloed heeft dit op jou en je bedrijf? De vier belangrijkste veranderingen op een rij!

1. Wijzigingen in het belastingtarief voor vennootschappen

Vanaf 2023 bedraagt het belastingtarief op de eerste 200.000 euro die een bedrijf verdient 19%. Wanneer een bedrijf meer dan 200.000 euro verdient, stijgt het belastingtarief naar 25,8 procent. In 2022 was het percentage 15% voor de eerste 395.000 en 25,8% voor de rest. Bij een winst van zo’n € 400.000 betekent dit dat de vpb-last met bijna € 30.000 omhoog gaat.

Door slim te plannen met een fiscale eenheid kan er meerdere keren gebruik worden gemaakt van het lage tarief in de eerste schijf.

2. De efficiëntiemarge voor gebruikelijk loon wordt afgeschaft.

De gebruikelijke loonregel in de loonbelasting schrijft voor dat DGA’s ten minste het gebruikelijk loon moeten worden betaald voor het werk dat ze als DGA doen. Het gebruikelijk loon is op dit moment minstens hetzelfde als het hoogste van de volgende:

Onder de huidige wetgeving wordt een efficiëntiemarge van 25 procent toegepast op het tweede criterium, dat het gebruikelijke salaris van de DGA vergelijkt met het salaris van de baan die het meest daarop lijkt. In de Voorjaarsnota is voorgesteld om deze efficiëntiemarge te verlagen van 25% naar 15%. Nu heeft de regering bepaald dat deze marge in 2023 volledig zal worden geschrapt.

Het gebruikelijke loon is dus minstens hetzelfde als het salaris van de best betaalde werknemer in de organisatie of het salaris van de meest vergelijkbare baan buiten de organisatie.

Voor DGA’s betekent het belastingplan 2023 wijziging dat het loon tegen het licht gehouden zal moeten worden om te beoordelen of dat nog steeds voldoet, zeker als op dit moment gebruik wordt gemaakt van de marge van 25%.

3. Box 2 heeft twee schijven met ingang van 2024: 24,5 procent en 31 procent.

Het box 2-tarief is op dit moment 26,9%. Box 2 zal op basis van het belastingplan 2023 twee schijven hebben vanaf 2024. De eerste schijf belast inkomsten in box 2 tot € 67.000 euro per persoon tegen een tarief van 24,5%. De tweede schijf belast inkomsten boven de 67.000 euro tegen een tarief van 31,5%. Met het lage tarief zullen BV’s eerder dividenden uitkeren, althans dat is de verwachting.

Voor fiscale partners kunnen de inkomsten in box 2 tussen hen mogen worden verdeeld. Voor fiscale partners geldt dus het lagere tarief tot een totaal inkomen in box 2 van € 134.000 euro. Het tarief van 26,9% blijft in 2023 van kracht.

4. Wet excessief lenen bij de eigen bv

Het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap treedt naar het er nu uitziet per 2023 in werking. Op grond van deze wet worden leningen van een aanmerkelijkbelanghouder en zijn of haar partner boven een bedrag van € 700.000 belast in box 2 alsof het een dividenduitkering betreft.

Onder voorwaarden geldt een uitzondering voor de bestaande en nieuwe leningen ter financiering van uw eigen woning.

Plan je inkomen en vermogen op basis van de wetgeving 2023 met de Fiscale Routeplanner

Met de Fiscale Routeplanner van Juist! Meesterfiscalisten bepalen we jouw ideale fiscale inkomens- (salaris en/of dividend) en vermogensplanning zodat je optimaal gebruik maakt van jouw fiscale mogelijkheden. Nieuwsgierig geworden naar onze aanpak? Kom eens vrijblijvend met ons praten; we vertellen je graag hoe we jouw optimale fiscale plan aan zouden pakken!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01