Belasting besparen met de FOR!

Belasting besparen met de FOR

Ondernemers kunnen voor de oudedag sparen dankzij de fiscale oudedagsreserve (FOR). Door de FOR toe te passen bouw je een soort van pensioen op zonder dat je daadwerkelijk geld afstort of aan je onderneming onttrekt. Het bedrag dat je toevoegt aan de FOR wordt van je winst afgetrokken zodat je over dat deel van de winst geen belasting betaalt. Dat klinkt goed, maar is het altijd een goed idee om een FOR op te bouwen?

Hoeveel kun je aan toevoegen aan de FOR?

In de aangifte inkomstenbelasting 2021, mag je maximaal 9,44% van je winst aftrekken van die winst en als FOR aanmerken. Het maximum bedrag is voor 2021 € 9.395.

Dus altijd toepassen?

Het is belangrijk om te realiseren dat de FOR eigenlijk alleen maar uitstel van belasting betalen tot gevolg heeft. Vergeet niet dat de FOR uiteindelijk weer in de winst wordt opgenomen als je je bedrijf verkoopt of beëindigt. De bedragen die je al die jaren een belastingbesparing hebben opgeleverd, leiden op dat moment ineens tot een afrekening met de belastingdienst over het gevormde potje.

Door een lijfrente of bankspaarrekening af te sluiten en daarop te storten kun je deze afrekening ineens voorkomen. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat je over voldoende geld beschikt om dit te kunnen doen. Geld wat je op deze manier opzij zet, kun je gebruiken als pensioenaanvulling. Het voordeel daarvan is dat die pensioenaanvulling (als je dit goed regelt) tegen het lage inkomstenbelasting-tarief wordt belast van 19,17% en dat kan je een hoop schelen!

Voorbeeld:

Bij een winst van € 50.000 levert een toevoeging aan de FOR van € 4.610 je een netto belastingvoordeel (incl. besparing bijdrage ZVW) op van 37,38% van € 4.610 = € 1.723. Stort je deze  € 4.610 af naar een bankspaarrekening of lijfrente die uitkeert na je AOW-leeftijd, dan betaal je over dit bedrag € 883 inkomstenbelasting. Een voordeel van € 840 per jaar! En dat voor ieder jaar dat je besluit aan de FOR te doteren.

TIP:

Door toe te voegen aan de FOR heb je nu een aftrekpost op je inkomen. De FOR is interessant als je ervoor zorgt dat je straks minder belasting betaalt dan wat de aftrek je nu aan fiscaal voordeel oplevert. Door je FOR daadwerkelijk in geld af te storten op een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening, kun je de afrekening over de FOR zo regelen dat je gebruikt maakt van de gunstige lage inkomstenbelastingtarieven.

Fiscale Routeplanner

Wil je je inkomen voor later op een goede manier regelen, denk dan eens aan de FOR. In een fiscale routeplanning bekijken wij of de FOR past in jouw fiscale strategie. Meer weten? Maak dan een afspraak met mij om te kijken hoeveel jij kunt besparen met deze en andere tips!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01