taxplanning Fiscale Routeplanner

eenmanszaak of bv voordeliger?

Eenmanszaak omzetten naar een bv?

In vergelijking met de eenmanszaak of vof, kan een bv fiscaal voordeliger zijn als rechtsvorm als je onderneming goed draait. Wat komt er allemaal kijken bij de omzetting naar een bv?

Wanneer is een bv aantrekkelijk?

Tot voor kort was een BV pas aantrekkelijk als je in je eenmanszaak of vof behoorlijke winsten maakte. Pas bij een winst van grofweg € 160.000 werd de bv fiscaal een aantrekkelijk alternatief. Fiscale wijzigingen zorgen er echter voor dat het omslagpunt eerder wordt bereikt en de bv dus al sneller aantrekkelijk is.

Laag vennootschapsbelasting tarief

Om te beginnen zijn de belastingtarieven voor een bv aanzienlijk lager geworden. In de eerste schijf (tot een winst van € 395.000) betaalt de bv op dit moment 15 procent vennootschapsbelasting.

Beperking zelfstandigenaftrek

Naast het lage tarief, is het voordeel van de zelfstandigenaftrek voor ondernemers aan banden gelegd. De doelstelling is deze zelfstandigenaftrek af te bouwen (tot 2036) tot een bedrag van € 3.240. Om dit doel te bereiken wordt het bedrag dat jaarlijks van de winst mag worden afgetrokken nu jaarlijks met 360 euro verlaagd. De hoogte van de aftrek op de winst bedraagt in 2022 nog slechts € 6.310.

Verlaagd aftrektarief.

Ten derde is het belastingvoordeel van aftrekposten verder beperkt. Als je een hoge winst hebt, kun je je hypotheekrente of zelfstandigenaftrek niet meer aftrekken tegen het hoogste tarief (2022:  49,5 procent), maar tegen het lagere tarief van 40 procent (2022). In 2023 wordt dat verder afgebouwd tot 37,05 procent. Het voordeel van aftrekposten is dus drastisch verminderd.

Bv eerder aantrekkelijk

Het fiscale omslagpunt blijkt vaak een stuk lager te liggen dan in het verleden. Bij een niet al te hoog salaris voor jezelf, is een bv bij een jaarwinst van ongeveer € 120.000 al interessanter dan een eenmanszaak of een Vof.

Tip: Hou er hierbij wel rekening mee dat een bv naast de oprichtingskosten, extra instandhoudingskosten met zich meebrengt zoals bijvoorbeeld de kosten van een loonadministratie en de aangifte vennootschapsbelasting.

Een bv beperkt je aansprakelijkheid!

Naast fiscale voordelen, heeft een bv nog andere voordelen. Zo is er minder kans dat je privé-vermogen wordt aangesproken voor je zakelijke schulden. Bij een eenmanszaak of vof ben je namelijk in privé aansprakelijk voor deze schulden. Dit houdt in dat als je niet in staat bent om de schulden van je bedrijf te betalen, de schuldeisers aanspraak kunnen maken op je privé bezittingen zoals je huis of bankrekeningen. Wanneer je je onderneming in een bv hebt ondergebracht, ben je in het algemeen niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de bv. Jouw klanten doen zaken met de bv zodat zij zich in principe alleen kunnen verhalen op het vermogen van de bv zelf.

Let op: dit is natuurlijk anders op het moment dat je op basis van een aparte overeenkomst bent overeengekomen met je privé vermogen aansprakelijk te zijn voor schulden van de bv. Veel voorkomend is een hypotheeklening die de bv aangaat bij de bank, waarvoor je in privé mee moet tekenen.

Let op: Daarnaast kun je als bestuurder (directeur) van de bv privé aansprakelijk worden gesteld voor de belastingaanslagen van de bv. Die aansprakelijkheid kan alleen maar worden ingeroepen op het moment dat er sprake is van wanbeheer of fraude. Heb je alles netjes geregeld, maar kun je niet betalen door zakelijke tegenslagen? Dan hoef je hier niet voor te vrezen.

Omzetten kan fiscaal “ruisend” of “geruisloos”

Geruisloos omzetten van je onderneming

Bij een geruisloze inbreng schuif je de onderneming zonder af te rekenen met de Belastingdienst door naar de bv. Eventuele goodwill en stille reserves parkeer je als het ware in de bv en het is de bv die daar in de toekomst over af gaat rekenen met de Belastingdienst. Deze variant wordt meestal toegepast als de overwaarde van je bedrijf (stille reserves en goodwill) te groot is om te worden omgezet in een stakingswinstlijfrente (zie hierna).

Ruisend omzetten van je onderneming

Als je de onderneming ruisend inbrengt verkoop je als het ware je bedrijf aan je bv. In de aangifte inkomstenbelasting moet je dan afrekenen over je stakingwinst. Deze stakingwinst bestaat in de regel uit:

Na de inbreng worden de bezittingen en schulden op de balans van de bv voor de werkelijke waarde opgenomen en kan daarover fiscaal worden afgeschreven. Deze afschrijving levert een aftrekpost op en dus fiscaal voordeel. De directe afrekening met de fiscus kun je in deze variant vermijden door met de bv een stakingswinst lijfrente (een soort pensioenrecht) af te spreken. Je betaalt dan pas inkomstenbelasting over je stakingswinst op het moment dat de bv deze stakingslijfrente gaat uitkeren (vanaf je pensioendatum). Omdat je de belastingheffing op deze manier lang kan uitstellen èn het tarief waartegen je uiteindelijk afrekent laag is (goed gepland slechts 19,17%), is ruisende inbreng fiscaal vaak de beste manier om de bv in te gaan.

Tijdstip van overgang?

Bij een geruisloze inbreng, heb je negen maanden de tijd om een intentieverklaring te ondertekenen die teruggaat tot 1 januari. Wil je dus per 1 januari de bv in, dan zul je vóór 1 oktober een intentieverklaring moeten registreren bij de Belastingdienst. De bv moet dan bij de notaris zijn opgericht voor 31 maart van het jaar daarop.

Bij een ruisende inbreng mag je drie maanden terug. Dit mag ook een willekeurig moment zijn in het jaar, als de intentieverklaring maar is geregistreerd binnen 3 maanden na het gewenste overgangstijdstip. De bv moet vervolgens bij de notaris worden opgericht binnen negen maanden na het gewenste overgangstijdstip.

Wat te doen met de FOR?

Het is mogelijk de in de eenmanszaak of vof opgebouwde for mee te nemen naar de bv. Deze for wordt dan omgevormd bij de bv tot een lijfrenteverplichting waaruit de bv in de toekomst lijfrente uitkeringen aan jou gaat uitbetalen. Over die uitkeringen is inkomstenbelasting verschuldigd. Met de fiscale routeplanner zorgen we voor een plan waarbij de bv straks ook daadwerkelijk die uitkeringen aan jou kan uitbetalen doordat er voldoende geld is vrijgemaakt. Op die manier heb je een mooie fiscale inkomensplanning die echt bijdraagt aan een onbezorgde, goed geregelde oudedag.

Holdingstructuur?

Één bv is geen bv…… Als je je onderneming inbrengt in een bv, moet je kiezen of je één bv of een holdingstructuur wilt oprichten. De holdingstructuur biedt ten opzichte van een omzetting naar één bv een aantal belangrijke voordelen:

  • opgepotte winst (geld) in de werk bv kan belastingvrij worden ondergebracht in de holding. Op die manier stel je je vermogen veilig door het uit de risicosfeer van de onderneming (werk bv) te halen zonder dat je gelijk hoeft af te rekenen met de belastingdienst.
  • een holdingstructuur stelt je in staat om de aandelen in de werk-bv op lange termijn te verkopen zonder dat je over die verkoopopbrengst belasting bent verschuldigd
  • een holdingstructuur biedt de mogelijkheid om binnen de structuur extra bedrijven op te richten, wat kan in de vorm van een aparte werk-bv’s.
  • de holding-bv kan worden ingezet in je fiscale vermogensplanning. Zo is het bijvoorbeeld interessant om je spaargeld waar je in box 3 belasting over betaalt, in de holding onder te brengen. Ook kun je denken aan opnemen van een lening uit de holding voor je eigen woning (hypotheek van de eigen bv) of om je bestaande hypotheek af te lossen.

Hoewel een holding bv ook altijd later nog kan worden toegevoegd aan de structuur, is het vaak handig deze gelijk bij omzetting op te richten.

Zonder verrassingen de bv in met een goede Fiscale Routeplanning!

We helpen je met het totale inbreng-traject:

Overweeg je je bedrijf om te zetten naar een bv? Of ben je benieuwd of een bv voor jou interessant is? Neem dan gerust contact met ons op. Juist! Meesterfiscalisten heeft al tientallen ondernemingen succesvol omgezet naar een bv!

Over Juist! Meesterfiscalisten

Oprichter van Juist! Meesterfiscalisten is Mr. Patrick Esselink. Innovatieve en ervaren meester in fiscaal-juridisch advies. En voor alle duidelijkheid: Patrick is bepaald geen ‘stoffige jurist’, maar juist een toegankelijke adviseur. Helder en duidelijk. Een betrokken professional die weet waar hij over praat en je helpt met creatieve oplossingen.

Vergelijkbare blogs

Minder belasting betalen?

In de gratis brochure vertel ik je graag hoe de Fiscale Routeplanner je geld óplevert.

384.042 Beelden met logo's FRP Semi DIAP 01